Convocatories Mixtur 2016

Convocatòries Mixtur 2016

El Festival Mixtur està obert a tots aquells artistes que incorporin una recerca sonora en el seu treball, ja siguin músics de formació com artistes multidisciplinaris. La manera com volem fer palesa aquesta obertura és dedicant una part important de la programació del festival al resultat d’una convocatòria que fem cada any a nivell internacional. Tot això ens permet a nosaltres mateixos de descobrir creadors de tot arreu encara que no hagin tingut cap difusió en el nostre entorn proper, i d’oferir-los la possibilitat de participar al festival. Per això, s’obren les següents convocatòries per al Festival Mixtur 2016: